REGULAMIN POBYTU1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 13.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Zakwaterowanie w ośrodku możliwe w godzinach 13.00-22.00.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

4. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

5. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 2 tygodni a następnie niszczone.

9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

10. Wyjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

11. Ze względu na komfort naszych Klientów, w pokojach obowiązuje zakaz palenia.

12. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych podczas trwania ciszy nocnej oraz w przypadku wywieszenia przez właściciela prośby.

13. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu) obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym Gościom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.

14. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na pobyt. Do 24 godzin od rezerwacji telefonicznej czekamy na elektroniczne (email) potwierdzenie wpłaty zadatku. Nie potwierdzenie wpłaty w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

15. W tytule przelewu proszę o umieszczenie: imię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja.

16. Dokonując rezerwacji i podając ilość osób, proszę o uwzględnienie również dzieci. Dziecko to też osoba. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zdeklarowano na przelewie, obiekt może odmówić zakwaterowania bez zwrotu przedpłaty.

18. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu.

19. Niestawienie się gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony © Villa Róża 2020| v1.0.1